კომპანიამ, ქართული აგროპროდუქტი 2023 წლიდან მაიმოს ბრენდის ქვეშ დაიწყო ცივი ჩაისა და ნექტარის წარმოება. ამ ეტაპზე ბრენდის მთავარი მიმართულება გახლავთ ექსპორტი. მაიმოს ცივი ჩაი და ნექტარი დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის ქართულ ნედლეულზე. Კომპანიის მთავარი მიზანი იყო, შეექმნა ჯანსაღი წვენი (სითხე) შაქრისა და დანამატების გარეშე. Ამ ეტაპზე მაიმოს ბრენდის ქვეშ იწარმოება 9 სახეობის სხვადასხვა ხილის მიქსები მიღებული ნექტარი და 5 სახის ცივი ჩაი.
ჩამოტვირთე კატალოგი სრულად