კეთილი და პატიოსანი

ტექნოლოგია
ასორტიმენტი

სასმელი (ხილის წვენით/ხილის წვენიანი) - არაფერმენტირებული, ფერმანტაციის უნარის მქონე თხევადი პროდუქტი, რომელიც მიღებულია ხილის წვენ(ებ)ის და ხილფაფ(ებ)ის, ან/და კონცენტრირებული ხილფაფ(ებ)ის და წყლის შერევით ისე, რომ მასში ხილის წვენ(ებ)ის და ხილფაფ(ებ)ის მინიმალური მოცულობითი შემცველობა შეადგენს არანაკლებ 60%-ს.

ტექნოლოგია
ასორტიმენტი
კეთილი და პატიოსანი
ხილის პიურე

ხილის პიურე

ტექნოლოგია
ასორტიმენტი

არაფერმენტირებული, ფერმენტაციის უნარის მქონე პროდუქტი, რომელიც მიიღება ფიზიკური (მექანიკური) პროცესების: დაწნეხვის, დაქუცმაცების ან მთლიანი ან კანგაცლილი ხილის საკვებად ვარგისი ნაწილის გახეხვით ისე, რომ პროდუქტს არა აქვს მოცილებული წვენი.

  • მარწყვი
  • ატამი
  • ნექტარინი
  • ვაშლი
  • ტყემალი
  • ღოღონაშო
  • ქლიავი
  • ფეიხოა
  • კივი
ტექნოლოგია
ასორტიმენტი